2012 m. lapkričio 16 d., penktadienis

Garšvai...


Vakar, betvarkant dokumentus kompiuteryje, atradau pluoštą senų savo "rašalynių". Viena iš jų ir pačią privertė nustebti. Tikriausiai A. Škėmos kūrinys "Balta drobulė" tada mane tikrai sužavėjo. Pamaniau, kodėl gi nepasidalinus šiomis senomis, naujai atrastomis eilutėmis. Tai- laiškas Garšvai.

Garšva,


Aš- kaip ir tu- Sizifas. Mano gyvenimas ir mintys: up ir down. Su savim ridenu kitų klaidas, kitų gyvenimus- up- dvasia bando ištrūkt į aukštį, pasiekt Eldoradą- jaučiu slėgį: šeimos klaidos, mamos patiklumas- mano down.
Tavo kūryba ir mintys įkvepia. Mano lapuose gimsta tikrasis žmogus: erozijos išgraužtais kaulais, patyčių išdžiovintais raumenim; didžiulė jo galva pilna kartotekos kortelių. Jose pagal spalvas numeruojami skaudulį ir gėdą sukėlę jam jausmai... Tu turi problemą su galva- aš su sąžine: nemoku atleisti, užmiršt- nuosava kartoteka plečiasi, joje surašyti žodžiai ir darbai, kuriuos spjaut žmonėm atgal į veidą trokšta mano motina vidinė.
Nebenoriu būt nesuprasta. Tu žinai ką reiškia būt svetimu... Kur susiduria du ligoti įvyksta asimiliacija. Reikia susiburti. Ten, kur visi kuproti, gražiausia figūra laikoma bjauria...
Kodėl neatgręžus pasaulio veidrodžio,- rodančio mus,- jiem patiem...susiburkim...tegu jie jaučiasi nepriimtinais, tegu juokiasi ir bijo savo neišprusimo, tegu kelia taurę scotch savo neišprusimui, tegul uodžia savo prakaitą užrakintą drabužiuose- nejautrumas.
Reikia, kad jie išsigąstų antžmogių veidrodyje, kaip mes išsigąstam savo minčių... Nebepakluskim. Valdančioji dauguma nieko neišmano. Srovė žlugdo kūrybą; plaukimas, jai pasidavus – asmenybę ir individualumą.
Tu parodei pavyzdį: tavo mintys- ateitis, stereotipai lūžta paliesti išdrįsimo; gimsta praeities bukaprotystės išgimdytas ateities idealas, individualumo siekiamybė patirčių beprotnamyje. Mano menas įprasmins tavo mintis...tapsiu amžininke.
Tavo pavyzdys parodė: reikia nepasiduoti Sizifo bausmei. Tai sunaikina protą: gimęs skristi negali kankindamasis šliaužiot. Per didelis galvojimas išveda iš proto- reikia veikti.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą