2015 m. lapkričio 14 d., šeštadienis

Pessoa [apimtas ūmaus susierzinimo]


Pessoa [apimtas ūmaus susierzinimo]

auginu poeto vaiką
sielos viduje prisiplojusį prie
plaučių
dievo sutvertų
o gal tai...

[dievas tėvas yra mano
tėvo sūnus
nekenčiu hipotezių
kvailų]

... interpretacijų
interpretacijos:

apie dievą
grožį ir
niekingus viešpaties
sliekus
trukdančius sukaupti
išblaškytas mintis

[bet jei nebūtų jų
apie ką rašyt
kuo skųstis
nusimovus kojines
reikėtų]

nekenčiu sliekų viešpaties
grožio dievo interpretacijų
savo tėvo dievo ir
poeto vaiko
siurbiančio mano orą
traukiančio myriop
link milošo dangaus –
argi jis ne čia?

argi tai ne tas kvapas
užuodžiamas
nusimovus kojines?