2016 m. vasario 21 d., sekmadienis

Prieš užmiegant...


Padainuok, prieš man užmiegant.
Padainuok, prieš užmiegant.
Aš tokia pavargusi, tokia nevalinga ir lėkšta.
Norėčiau užmigti.
Užmigti, ir kad niekas nežadintų, kad daugiau nereikėtų atbusti ir vegetuoti.
Padainuok man, prieš užmiegant.
Aš neatbusiu.
Pažadu.

2016 m. vasario 15 d., pirmadienis

Litera-teorinis kalendorius


20 diena
pradžioje buvo žodis
dramos pradžioje 
savižudybė kai
mano tušinukas
pabėgo iš rankos

19 diena
up and down
up and down
štai kaip škėma
jautėsi lifte
pilname homerodinių
bakterijų

18 diena
literatūraloginė vartosena
vėlesnės prigimties nei
mano vartosena
dramos prasmės gyvenimo
poetikos

17 diena
mirtis tai homeroidinė
komedija kai
pasiklystama literatūros
prasmių jūroj
kur nyčkirkegordai tavo
nuomone maitina
kiaules

16 diena
ir kiaulė škėma
literatūrinė šizofrogeniška
kiaulė esi tu pats
primaitintas turėjimo
prasmių

15 diena
mano kriterijai ankstesni nei
aristofotelio kanonų
sudievinimai

14 diena
tikrovė perkelta į mano
poezijos mirtį štai
kur tragedija žanro
postmoderntikrovės

13 diena
susinaikinau tragikomizmu
nuplėšdamas dvasingumą
savo skausmui dėl nevertės
kičpatoso

12 diena
ėj, mano choras nebekalba
kur apsivalyti
šioj katarsio kančios
gailesčio žemėj

11 diena
pripažįstant kaltę neapsivalysi
greičiau prišiukšlinsi
fabulą judančią
kulminacijos aplinkkeliu

10 diena
štai kaip jautiesi
dėka arsitofotelio
juk nedidinga juoktis
iš tendencijų kai
antigonė vis dar
ganosi

9 diena
sruogos galvos mintyse
nėra nė torto jo gimtadieniui
niekas nepamena
vytauto didžiojo
dramos

8 diena
milžinų paūksmėj mano
meilė nežinia kuris
didesnis šiame konflikte
tikrųjų ir šešėlių

7 diena
raštų lentynos virpa
nepaliestos mano
konflikto kritikos
blankumo

6 diena
down and up
down and up
mano choras nebekala
tikrovės kančių
fabula sustoja ir
nebesivynioja užgesus
aristofotelio katarsiam

5 diena
mano mitologija žlugo
kaip ji be mano
dramų poezijų mirčių
jei mirtis miršta
prisikėlime

4 diena
mirtis mirė prisikėlime
koks katarsis aplanko
kuriančius kriterijus
atkuriančius mano mirusią
tikrovėje nebebus manęs

3 diena
literatūra gimsta iš mirties
mirties priskėlimo vaidinimo

2 diena
prikelti visi gebėjimų gebėjimai
mimezėje ji
šiame spektaklio
imitacijos duonoj

1 diena
viduramžiai mėgo kentėti
versdami liturginį kalendorių

X diena
ar prisimeni atminti?