2013 m. liepos 12 d., penktadienis

"Gaidžių peštynės - nėra teisių" arba, ko reikia atsisakyti?Gaidžių peštynės – nėra teisių


Visuomenėj gyvenant dviejų dalykų reik atsisakyti, kurie
Ydomis jau tapę – sąžinę ir širdį nudvasinki ir padaryk, žmogau,
Tai kuo greičiau. Dabar gyvenant tik per galvas reikia lipti, šuoliuoti
Kaip žirgui iš šachmatų, ar politikui monopolio be ūsų, bet kaip gi
Tai darysi, mielas, jei jausi tu, žmogau, kaip skauda po tavim
Pamintąjam, netekusiam ir rankų, kojų, - laisvo judėjimo tų šalininkių.
Žinodamas, kad darbas tavo tai, - žalot dvasias ir kūnus, - kaži ar su
Sąžine toli nueitum, bet kitaip, jei jos atsisakei ir perkamas tapai.
Dabar gyvent lengviau tau pasidarė, svajones savas, tu, pildai ir naudoji
Žmones lyg figūrėles žaidimo, kuris turės atnešti savanaudžiui dar
Didesnę sėkmę. Greitai ėmei tu tukti ir pagurklį įgijai nuo kepintų aliejuje
Lašišų ir brangiųjų „rojaus“ austrių sumuštinukų, - keista, kad
Svajonės tavo pasirodė tokios mažos ir apribojai jas tik maistu ir pinigais.
Tik, argi, namas, pinigai, kelionės tikrai patenkina tau širdį; ypač kai
Žinai kas paslėpta ir užkasta po jais? Ah, tiesa, juk ir širdies
Atsisakai, kad nepasitenkinimas būtimi ir neviltis tavęs tik neužpultų
Kur kada, supratus, jog gyvenime nedavei sau nieko, nepadarei
„kažko“, o tik persivalgei vargšų dirbančiųjų bei alkanųjų sąskaita.
Keistas tas gyvenimas, žmogau, kurį gyvent pradėjom tik
Dėl maisto, valdžios ir nutukimo. Nebereikia jį gyvenant nei kūrėjo,
Kuris atsimerkt mus verstų prieš save pačius, pabust iš
Savavališkos hipnozės. Nebereikia čia ir mokytojo, kurį vaikai jau
Laisvai vargeta vadina (dėkokim sau patiem), - juk dundukų
Minioje plojimai skamba garsesni Cinoberiui, kurs, deja, Cachesas buvo.
Niekas nebenori dirbti sunkiai iš idėjos ar iš pašaukimo, o
Renkasi ir trokšta profesijų lengviausių, kur reikalavimai tik du yra:
Sąžinės, širdies atsisakyki ir tada palaimingai pildyti galėsi
Ribotus sąrašus svajonių, šuoliuodamas ir žalodamas (o ką žinai)
Galvas drąsiai, atimdamas paskutinį kąsnį. Visa tai tave prie „dievo“ artins
Greitai per trumpalaikių daiktų perviršį bei maistą ir klozeto tvaiką.
Tiesa, lieka dar pasirinkimas vietoj Cinoberio būti minioje dundukų,
Bet šitų svajonės juk tos pačios – pinigai, kelionės, maistas ir, gal, seksas.
Nuo tavęs jie skiriasi tik tuo, jog juodadarbiai, nesiekia jie valdžios,
Bet laukia, kad tu pasiimtum diržą ir nemokytinus juos
Plaktum, jog turėtų šie kuo skųstis. Neturi jie daug proto, todėl
Nesuprantama dirbtinė tavo erudicija dundukams ir nekenčia jie tų
Žodžių, kuriems išversti reik žodyną pasiimti. Todėl dažnai stebime vieni
Kitus kartu besipešant gaidžių ringe ir suprantame, kad nėra jau
Sąjungininkų, kurie padėtų saugot sąžinę ir širdį – visi sušvinkę tapom.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą