2014 m. balandžio 15 d., antradienis

Virginia Woolf "Savas kambarys"


Šiandien, mėgaudamasi rytine arbata, noriu persimesti keliais žodžiais apie neseniai baigtą skaityti Virginia Woolf eseistikos knygą Savas kambarys. V. Woolf persona lietuviams jau turi būti žinoma, esame sulaukę net keleto autorės darbų leidimų ir perleidimų; tiesa, širdyje norėtųsi, kad ne tik Ponia Delovėj, Orlando ar Į Švyturį nusipelnytų lietuvių leidėjų dėmesio, bet ir kiti V. Woolf – ne ką mažiau garsūs ir svarbūs – darbai. Bet, kaip sakoma, matyt, viskam savas laikas...
Savą kambarį V. Woolf visuomenės akims pravėrė 1929-aisiais. Eseistikos knygą V. Woolf rašė remdamasi dvejais savo skaitytais pranešimais Niuhemo Meno draugijoje ir Odtaa bendruomenei Girtone 1928-ųjų spalį; pranešimai buvo per ilgi skaityti vienukart, todėl, vėliau, pataisyti ir papildyti, pasirodė įgavę knygos pavidalą. Trumpoje, vos šimtą puslapių siekiančioje, knygoje V. Woolf kalba apie moteris ir literatūrą. Pasirinkusi nagrinėti Viktorijos laikų situaciją šalyje, ji klausia: kodėl moterys skursta? kodėl moteris negalėjo rašyti Šekspyro laikais? kodėl jos pradeda rašyti, bet bijo? kodėl vienų iš jų kūryboje randame velkantis lyties engimo šleifą, o kitų – ne? kuri, šiuo atveju, bus geresnė rašytoja? kodėl moterys rašo romanus, o ne poeziją? Kiek rašymas priklauso nuo lyties, o kiek nuo androgeniškumo?
Kas žingsnelis išsikėlusi sau po krūvelę klausimų V. Woolf, bando į juos atsakyti. Štai, pasiremdama Charlotte Brontë ir Jane Austen pavyzdžiais, ji iškelia gan įdomią hipotezę, jog Jane Austen, nors nebuvusi tokia gera rašytoja, kaip Charlotte, visgi, pastarąją pralenkė, nes sugebėjo rašydama atitrūkti nuo savo lyčiai skirtų negandų, kas, deja, nepavyko Charlottei – apie tą byloja pačios Džeinės Eir eilutės apie nedėkingą moterų dalią. Niekada negalvojau, kad ateis diena, jog pritarsiu minčiai, kad Jane Austen geresnė už Charlotte, bet, kaip matome, niekada nesakyk niekada. Nepaisant to, kad Austen rašė provinciškus ir pletkiškus (kaip daugelis mėgsta juos apibūdinti) romanus, čia nerasime apgailestavimo, kad ji yra moteris, ne vyras. Štai ką apie Austen rašo pati V. Woolf:

Lyginant Shakespeare‘ą ir Jane Austen galima pasakyti, kad jų abiejų dvasia ištirpdė savyje visas kliūtis; <...> Jei Jane Austen kiek nors ir kentėjo nuo savo gyvenimo sąlygų, tai nebent nuo įvairiausių suvaržymų: moteris viena negalėdavo niekur išeiti. <...> Tačiau Jane Austen iš prigimties, regis, nė negeidė to, ko neturėjo. Jos talentas ir gyvenimo sąlygos puikiai atitiko vienas kitą. Tačiau vargu ar galima taip pasakyti apie Charlotte Brontë, pagalvojau imdama Džeinę Eir ir dėdama ją ant stalo greta Puikybės ir prietarų.“

Tik nepagalvokite, kad šiomis dvejomis moterimis ir teapsiriboja V. Woolf moterų ir literatūros studija – į dienos šviesą teiškėliau vieną iš rašytojos teiginių, dėl kurio labai susimąsčiau (dar iki galo nesu juo įtikinta).
Kad ir kaip ten bebūtų su teiginių teisumu ar ne – visa gerai, kas įplieskia diskusiją – V. Woolf darbas kaži ar kada praras aktualumą ir šie pamąstymai dar nekartą bus panaudoti kitų moterų (ir vyrų) darbuose kalbant literatūros ir moterų tema, nes, pasiremiant pačia (post)moderniste Woolf, – visa kas nauja, nebūtų atsiradę be savo pirmtakų. V. Woolf tikrai nusipelno dėmesio sava kalba (net negaliu parašyti rašymu, nes tikrai kalba!) grakščia, sąmojinga ir žaisminga. Darbe ji nieko nesmerkia, o, kaip tik, palikusi praeitį praeičiai kalba apie ateitį. V. Woolf teigia, kad tuomet egzistavusiuose nevykusiuose moterų ir literatūros santykiuose nėra vieno kalto, nors dažna moteris linkusi kaltinti patriarchatą. Štai ką šiuo klausimu sako W. Woolf: 

„...jei norime dėl viso to ką nors apkaltinti, tai reikia kaltinti abi lytis, o ne vieną. Dėl to kalti visi abiejų lyčių gundytojai ir reformatoriai <...> Kalti visi, kurie sąmoningai skatino žmonės suvokti savo lytį. Būtent dėl jų kaltės aš esu priversta peno savo dvasiai ieškoti tame laimingame amžiuje, kai panelė Davies ir panelė Clough dar nebuvo gimusios ir rašytojai po lygiai rėmėsi abiem savo sielos pusėmis. Tenka vėl gręžtis į Shakespeare‘ą, nes jis buvo androginiškas...“

 Apmąsčiusi sudėtingus lyčių literatūroje santykius, V. Woolf prieina kuriozišką, bet teisingą ir racionalią išvadą, - kurią dabar matome išsipildžiusią praktikoje: kad moteris pradėtų rašyti jai reikia nuosavo kambario, tinkamų pajamų ir asmeninės laisvės.
Savame kambaryje randame pasakyta daug tiesos, bet daug, žvelgiant iš ten, kur stovime, ir abejoti verčiančių teiginių, kurie ir turi versti abejoti: moters ir literatūros tema visada bus prieštaringa, kol mes pačios vadinsime ją moterų ir literatūros problema, akcentuodami lytį.
Paliksiu jus su dar vienu ir, mano nuomone, pačiu svarbiausiu bei teisingiausiu V. Woolf teiginiu apie moteris ir literatūrą: 

„...kiekvienam rašytojui pražūtinga galvoti apie savo lytį. Pražūtinga būti tik vyru ar vien tik moterimi: kiekvienas turime būti moteriškai vyriškas ar vyriškai moteriška. Moteriai pražūtinga pabrėžti bet kokį savo sielvartą ar imtis ginti kokias nors savo teises, tegu ir visai pagrįstas, žodžiu, kaip nors sąmoningai pasirodyti esant moterimi. <...> Kad įvyktų kūrybos aktas, rašytojo sieloje turi vienaip ar kitaip bendradarbiauti vyras ir moteris. Turi būti sudaryta tam tikra priešybių sąjunga.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą